கற்றனைத் தூறும் அறிவு | Katranai Thoorum Arivu

வள்ளுவர் வழங்கிய வாழ்க்கை நெறிகள், எளிய விளக்கங்களுடன் | Learn Thirukkural for living a Extraordinary Life.

திருக்குறள் கதைகள் - ஏன் கடினமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் ?| Why should you do hard things in life?

Posted on Sat, Apr 17, 2021 thirukkural arathupal adhigaram

இறைமாட்சி - ஒரு தலைவருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் என்ன | What qualities a leader should have?

Posted on Fri, Apr 16, 2021 thirukkural arathupal adhigaram announcement

திருக்குறள் - இன்னா செய்யாமை - ஏன் நாம் தீமை செய்ய கூடாது ? | Inna Seiyaamai - Why we should not do Evil?

Posted on Thu, Jan 28, 2021 thirukkural arathupal adhigaram

திருக்குறள் - வெகுளாமை - கோபத்தை கட்டு படுத்துவது எப்படி ? | Thirukkural - How to control Anger?

Posted on Fri, Dec 25, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

கதை வழி திருக்குறள் - உண்மையால் விளையும் நன்மை | Thirukkural Stories for Kids - Benefit of truth

Posted on Wed, Dec 2, 2020 thirukkural arathupal adhigaram story

வாய்மை - உண்மை பேசுபவர்கள் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள்? | Thirukkural for Extraordinary Life

Posted on Mon, Nov 23, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

புகழ் - ஏன் புகழுடன் வாழ வேண்டும்? | Why should we live with fame?

Posted on Thu, Nov 19, 2020 thirukkural adhigaram arathupal

ஈகை - கொடுப்பதால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படும் ? | What are the benefits of Charity ?

Posted on Thu, Sep 24, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

தீவினையச்சம் - ஏன் தீமை செய்ய பயப்பட வேண்டும்? | Why be afraid to do evil?

Posted on Wed, Sep 9, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

பயனில சொல்லாமை - பயனுள்ளதையே பேச வேண்டும் | Speak only what is useful

Posted on Thu, Aug 20, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

புறங்கூறாமை - புறம் பேசுவதை தவிர்ப்பது எப்படி? | How to Stop Gossiping?

Posted on Thu, Aug 13, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

அழுக்காறாமை - பொறாமை குணத்தை நீக்குவது எப்படி ? | How to Stop Envying Others?

Posted on Fri, Aug 7, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

அடக்கம் உடைமை - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Adakam Udaimai - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jul 23, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

நடுவு நிலைமை - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Naduvu Nilaimai - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jul 16, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

செய்ந்நன்றியறிதல் - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Sei Nandri Arithal - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jul 9, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

இனியவை கூறல் - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Iniyavai Kooral - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jul 2, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

விருந்தோம்பல் - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Virundhompal - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Fri, Jun 26, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

அன்புடைமை - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Anbudaimai - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jun 18, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

வாழ்க்கைத் துணைநலம் - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Vaazhkkai Thunainalam - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, Jun 11, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

இல்வாழ்க்கை - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Ilvaazhkkai - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Fri, Jun 5, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

அறன் வலியுறுத்தல் - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Aran Valiyuruthal - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Thu, May 28, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

கடவுள் வாழ்த்து - அதிகாரம் எளிய விளக்கம் | Vaazhkkai Thunainalam - Adhigaram Simple Explanation

Posted on Sat, May 23, 2020 thirukkural arathupal adhigaram

New Post